Marian van Steenoven †
atelier "La Fontaine"

Inzameling KWF Kankerbestrijding

Tijdens de uitvaart van Marian op 7 juli j.l is € 1890,- ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Het bedrag is gestort op Giro 26000 van KWF.

Hartelijk dank hiervoor.

Atelier 'La Fontaine'naar boven
� Marian van Steenoven � loginCMSimple