Marian van Steenoven †
atelier "La Fontaine"

Dankbetuiging

Namens de familie van Marian en mij dank ik jullie hartelijk voor alle steun die wij in de ziekteperiode en na het overlijden van Marian van jullie mochten ontvangen. Hartverwarmend, we voelen ons gedragen. Verder veel dank aan artsen, verpleegkundigen, therapeuten en andere hulpverleners die Marian, mij en andere familieleden hebben begeleid.
 
Arie van Herk.Atelier 'La Fontaine'naar boven
� Marian van Steenoven � loginCMSimple